Kandydaci do małżeństwa sakramentalnego lub sakramentalnego ze skutkami cywilnymi (konkordatowe) powinni zachować termin trzech miesięcy od pierwszego spotkania organizacyjnego do ślubu.

Potrzebne dokumenty:

  • świadectwo chrztu świętego z wpisem o bierzmowaniu,
  • dowody osobiste,
  • zaświadczenie z nauk przedślubnych,
  • świadectwo USC ze ślubu cywilnego (jeśli był wcześniej zawarty),
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydany przez USC (do ślubu konkordatowego)

Ksiądz spisujący protokół wypełnia dokument na zapowiedzi dla parafii jednego z kandydatów (dokument ten po wypełnieniu przez proboszcza miejsca musi wrócić do parafii spisania protokołu).

Narzeczeni otrzymują również kartki na spowiedź.

Szczegóły ceremonii ślubnej ustalane są w czasie spisania protokołu, np. wejście do kościoła, procesyjne lub nie, miejsce rodziców, świadków ślubu.

Sakrament małżeństwa

Rzymskokalicka Parafia Cywilno-Wojskowa pw św. Wojciecha
ul. Sucharskiego 29
14-500 Braniewo
Projekt: Igor Maślanyk | Webmaster: Mariusz Klimek