Dzieci klasy drugiej szkoły podstawowej uczestniczą w regularnych lekcjach religii prowadzonych przez siostrę katechetkę.

We wrześniu/październiku rodziny decydują się i jeśli chcą aby dziecko poszło do I komunii w innej parafii zobowiązane są wziąć od księdza proboszcza zgodę dla innej parafii. Później uczestniczą w spotkaniach organizacyjnych.

Termin pierwszej komunii świętej jest uzależniony od pierwszych komunii w sąsiednich sąsiednich.

W czasie spotkań organizacyjnych ustala się koszta ponoszone przez rodziców.

W tym celu powoływany jest "komitet rodzicielski". Ustala on:

  • Opłaty na które zbiera Komitet rodzielciski,
  • Opłaty dla kwiaciarni,
  • Opłaty dla fotografa i filmowca,
  • Gratyfikację dla organistki,
  • Zakup: chleb, winogrona, świeca, "dar ołtarza"

Są koszta, które ponosi się indywidualnie, np. szycie alby komunijnej.

Oraz na które zbiera siostra katechetka: książeczki, różańce, pamiątkowe obrazki.

Istotne ustalenia:

  • Daty święcenia książeczek, świec, różańców, medalików.
  • Wybiera się dzieci do czytania lekcji, śpiewu psalmu, modlitwy wiernych i wierszyków na zakończenie.
  • Wybiera się dzieci do procesji z darami.

Próby ustala się na dwa tygodnie przed uroczystą komunią.

I Komunia Święta

W 2013 roku odbędzie się w sobotę 11 maja o g. 12.00

(w parafii św. Katarzyny w niedzielę 12 maja)

Rodziny zamieszkałe na terenie parafii św. Wojciecha chcące prowadzić dziecko do I Komunii w innej parafii, muszą pobrać zgodę od proboszcza parafii zamieszkania. Oraz muszą ten fakt zgłosić siostrze katechetce.

Komunia święta

Rzymskokalicka Parafia Cywilno-Wojskowa pw św. Wojciecha
ul. Sucharskiego 29
14-500 Braniewo
Projekt: Igor Maślanyk | Webmaster: Mariusz Klimek