Pragnący przystąpić do sakramentu uczestniczą w życiu liturgicznym parafii, oraz w spotkaniach w kościele parafialnym (wg miejsca zamieszkania). Uczniowie klas III gimnazjum uczestniczą w lekcjach religii w szkole. Starsi pragnący uzupełnić brakujący sakrament zgłaszają się indywidualnie.

Bierzmowanie 2013

Rzymskokalicka Parafia Cywilno-Wojskowa pw św. Wojciecha
ul. Sucharskiego 29
14-500 Braniewo
Projekt: Igor Maślanyk | Webmaster: Mariusz Klimek